BHV

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
De printervriendelijke versie wordt niet langer ondersteund en kan weergavefouten bevatten. Werk uw browserbladwijzers bij en gebruik de gewone afdrukfunctie van de browser.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (afgekort tot BHV) is het planmatig, snel en effectief bestrijden van incidenten en calamiteiten en het beperken van de gevolgen daarvan door medewerkers van het bedrijf. Deze zijn gezamenlijk actief in de bedrijfshulpverleningsorganisatie. Kortgezegd, wanneer er een calamiteit voorvalt in het bedrijf waar u werkt zijn de bedrijfshulpverleners in principe de eerste hulpverleners ter plaatse.

Bedrijfshulpverlening is eigenlijk de interne inzet van hulpverlening tot het arriveren van de professionele hulpverleningsdiensten. Dit artikel richt zich op bedrijfshulpverlening in de zorg. BHV in de zorg is extra complex omdat de hulpverleners te maken krijgen met mensen met een beperking. Zij hebben extra hulp nodig bij evacuatie en de extra tijd die hiervoor nodig is, is kostbaar.

Waarom moet ik een BHV organisatie hebben?

Het opzetten en beheren van een adequate BHV organisatie op maat is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. De Arbeidsomstandighedenwet is een kaderwet, dit betekent dat er algemene bepalingen (en geen concrete regels) in staan voor arbobeleid bij bedrijven. Hiermee stuurt de overheid op maatwerk, ieder bedrijf moet arbobeleid passend maken. Er zijn algemene bepalingen in de Arbeidsomstandighedenwet terug te vinden die betrekking hebben op de bedrijfshulpverlening. Bedrijven moeten bijvoorbeeld een BHV organisatie opzetten, waarin bedrijfshulpverleners zijn opgeleid en daarmee voorbereid zijn op calamiteiten. Zo moet de bedrijfshulpverlener na opleiding en oefening een beginnende brand kunnen bestrijden en beoordelen, kunnen communiceren met betrokkenen (BHVers, bezoekers, medewerkers en klanten), een pand snel en effectief kunnen ontruimen en in staat zijn om eerste hulp te verlenen. Aanvullende eisen zijn dat de BHV-er binnen enkele minuten ter plaatse moet kunnen zijn en dat er op elke locatie altijd minimaal één BHV-er aanwezig moet zijn (tenzij u een zelfstandig ondernemer bent zonder personeel).

Een mogelijke invulling van de algemene bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet is concreet beschreven in de NEN 4000.

Hoe komt een BHV organisatie tot stand?

Een risico inventarisatie is de basis van iedere BHV organisatie. Dit betekent dat er een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) wordt gemaakt. Hieruit blijkt waar de risico's liggen en hoe groot deze zijn. Nadat er maatregelen worden getroffen om de risico's zoveel mogelijk weg te nemen blijven er restrisico's over. Deze restrisico's zijn de basis voor uw BHV organisatie. Hoe meer restrisico's en hoe groter deze risico's zijn, hoe groter uw BHV organisatie is. De RI&E wordt periodiek herhaalt, en na iedere RI&E wordt weer gekeken of er aanpassingen aan de BHV organisatie gewenst zijn.

Zorgplicht

De werkgever draagt niet alleen de verantwoordelijkheid voor haar eigen werknemers, maar voor alle aanwezigen in het pand. BHVers treden dus niet alleen op bij een arbeidsongeval waar alleen werknemers bij zijn betrokken, maar ook bij incidenten waar andere aanwezigen bij betrokken zijn en bij incidenten die een andere oorzaak hebben. Voorbeeld: de BHVer treedt op bij een medewerker die onwel wordt, maar ook wanneer een klant onwel wordt. In zorginstellingen betekent dit dat er behoorlijk wat risico's bijkomen. Daarom is de BHV organisatie bij zorginstellingen vaak groter dan een BHV organisatie in een kantoorpand.

Hoe zit een goede BHV organisatie in elkaar?

HBHV

De BHV organisatie wordt in principe beheerd door de HBHVer (Hoofd BedrijfsHulpVerlener). Deze heeft een opleiding gevolgd waarin het opzetten en beheren van een BHV organisatie het hoofdonderwerp is. Veel mensen denken dat de HBHVer aan het hoofd van de BHV organisatie staat en daarom de BHVploeg begeleid tijdens een calamiteit. Dit klopt niet! Een HBHVer heeft geen BHV opleiding gehad en beschikt dus niet over de kennis die een BHVer hoort te hebben (tenzij de HBHVer apart een BHV cursus heeft gevolgd). De taken van de HBHVer zijn niet wettelijk vastgesteld en dus flexibel. De HBHVer houdt zich over het algemeen bezig met:

 • Organiseren van de BHV;
 • Beheer van de BHV organisatie;
 • Interne en externe communicatie;
 • Opleidingen;
 • Oefeningen.

Ploegleider BHV

Een ploegleider geeft sturing aan een groep BHVers die aan hem/haar zijn toegewezen bij een calamiteit. De taken van de ploegleider zijn:

 • Leiding geven tijdens inzet;
 • Evaluatie maken na de inzet;
 • Materialen van de BHV ploeg beheren;
 • Leiding geven tijdens oefeningen;

Wel moet er bij deze functie gezegd worden dat de taken van de ploegleider niet wettelijk zijn vastgesteld. De invulling is dus flexibel. Ieder bedrijf kan deze functie op maat inzetten.

Bedrijfshulpverlener

Taken van de Bedrijfshulpverlener zijn wel wettelijk vastgesteld in artikel 15 lid 2 van de Arbeidsomstandighedenwet:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Hoe beheer ik de BHV organisatie?

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werknemers

Opleidingen

De inhoud van de BHV opleiding hangt af van de restrisico's van het bedrijf. Daarvoor geldt: hoe meer restrisico's, hoe uitgebreider de BHV opleiding. De HBHVer houdt een opleidingsplan bij waarin staat hoe de BHVers opgeleid worden, wanneer zij opgeleid worden en hoe dit wordt bijgehouden. Er zijn verschillende mogelijkheden tot scholing. Zo kan de BHV opleiding gegeven worden op de werkplek, maar ook op het terrein bij een opleider. Ook zijn de mogelijkheden tot E-learning de afgelopen jaren gegroeid.

Naast het opleiden van BHVers kan een instelling er voor kiezen om iedere medewerker een basis veiligheid opleiding te geven. Hierdoor kan de instelling haar zorgplicht nog beter dragen omdat iedere medewerker de belangrijkste principes (bijvoorbeeld alarmeren en ontruimen) beheerst.

Klik voor informatie over deze opleidingen bijvoorbeeld eens op de volgende links:

Oefeningen

Door regelmatig een ontruimingsoefening te doen, blijft de kennis bij de BHVers vers. Het is hierbij belangrijk om niet alleen te oefenen met BHVers, maar met iedereen binnen het gebouw of bedrijf. Hierdoor weet iedereen wat er kan gebeuren tijdens een calamiteit. Dit betekent dat er dus ook geoefend wordt met mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij zich ook goed voorbereiden op een calamiteit.