RI&E

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

De RI&E is verplicht voor ieder bedrijf met personeel, want de basis van iedere Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie is een RI&E, een risico inventarisatie en evaluatie. Onder risico's worden alle interne en externe gevaren die een persoon bedreigen verstaan. Een RI&E is een levend document, het is nooit af. Om een veilige organisatie na te streven zal de RI&E periodiek moeten worden herzien.

RI&E maken

Bij het maken van een RI&E kunt u gebruik maken van steunpunt RIE. Op deze website staan bijvoorbeeld vragenlijsten die helpen met het inventariseren van de risico's.

1. De RI&E start met het inventariseren van de risico's in het bedrijf. Neem alle mogelijke risico's mee, van een inbraak tot het niet aanslaan van het nieuwste product.

2. Bij de evaluatie worden alle risico's gesorteerd. Aan ieder risico wordt een prioriteit gehangen, waardoor de belangrijkste risico's bovenaan komen en de minder belangrijke risico's onderaan.

3. Na de evaluatie wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin staan de maatregelen die genomen worden om de risico's weg te nemen. Bijvoorbeeld: Wanneer er veel draden en snoeren over de vloer lopen op een plek waar mensen erover kunnen struikelen, wordt er in het plan van aanpak gezet wie hier een afdekmatje voor koopt, installeert en wanneer dit gedaan wordt.

4. Houd de RI&E actueel. Dit betekent dat u hem periodiek een update geeft en dat de RI&E wordt bijgewerkt wanneer er grote veranderingen zijn.

RI&E toetsen

Het toetsen van de RI&E is niet voor iedere werkgever verplicht. Het hangt vooral af van de grootte van het bedrijf. De richtlijnen hiervoor kunt u ook vinden op het steunpunt RIE.