Auditieve beperking

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Kenmerken

Mensen met een auditieve beperking nemen bepaalde signalen niet goed waar. Hierdoor kunnen zij moeite hebben met het inschatten van gevaar en het kiezen van een vluchtroute. Tijdens een calamiteit gaat alles vaak heel snel. Door drukte en paniek kunnen er evenwichtsstoornissen ontstaan bij iemand met een auditieve beperking.

 • Deze mensen hebben moeite met het waarnemen van geluiden van buiten, waaronder signalen;
 • Doofheid kan gepaard gaan met evenwichtsstoornissen waardoor problemen met handelen kunnen ontstaan;
 • Mensen herkennen doven in noodsituaties meestal niet als verminderd zelfredzaam. Zij vallen niet op in de massa;
 • De meeste gesproken instructies kunnen zij niet verstaan en begrijpen. Ook de sirene horen zij niet;
 • Hulpmiddelen die mensen met een auditieve beperking gebruiken, zijn teksttelefoon, flitslamp, ondertiteling, teletekst en e-mail. Velen maken gebruik van een doventolk.

Voorbereiding

Wanneer mensen met een auditieve beperking de juiste informatie hebben en hulp van hun persoonlijk netwerk, kunnen zij zich voorbereiden op een mogelijke calamiteit.

De informatie over een mogelijke calamiteit, voorbereidingen en evacuatie:

 • Alle informatie zal voor mensen met een auditieve beperking schriftelijk moeten worden verstrekt, zoals via e-mail, sms, folder, lichtkrant, pushmail, teletekst, TV met tolk, enzovoorts;
 • De tekst zal kort, eenvoudig en duidelijk moeten zijn. Verduidelijking met beelden en/of pictogrammen wordt aanbevolen.
 • Het is belangrijk om informatie over calamiteiten, voorbereidingen en evacuatie op televisie uit te zenden met gebarentaal. Zo is het voor mensen met een auditieve beperking toch te begrijpen.

Opvang en nazorg

 • Zorg dat alle belangrijke plekken in de noodopvang zijn aangegeven met behulp van bewegwijzering en borden;
 • Een doventolk is erg nuttig in de noodopvang, zodat er gemakkelijk gecommuniceerd kan worden.

Tips en aanbevelingen

Dove en slechthorende mensen zijn niet herkenbaar aan hun uiterlijk. Zij reageren niet op geluid en het aanroepen van de persoon. Zorg als hulpverlener dat je gezien wordt zodat er op deze manier contact is. Vaak geven mensen die doof zijn aan dat zij niet kunnen horen door een kaartje te laten zien met het doven-teken.

 • Zorg voor een voorraad batterijen voor uw hoortoestel;
 • Informeer bekenden over hoe zij kunnen helpen in noodsituaties;
 • Houd e-mail, sms, lichtkranten, pushmail, televisie (teletekst) of internet in de gaten;
 • Maak uw beperking bij een ramp snel kenbaar;
 • Probeer zoveel mogelijk informatie in te winnen op straat;
 • Ga mee met de stroom mensen;
 • Het is belangrijk dove mensen vooraf duidelijk te maken wat ze moeten doen bij een ramp.
 • Blijf mensen met een auditieve beperking aankijken wanneer je tegen ze spreekt, op die manier kunnen zij liplezen;
 • Maak een afspraakcode/kaart voor mensen met een beperking wat ze zelf kunnen of moeten doen;
 • Mensen met een auditieve beperking zoeken elkaar vaak op. Maak in een opvanglocatie duidelijk dat er een ‘doven’ hoek is ingericht. Draag eveneens daar zorg voor een tolk;
 • Communiceer voortdurend en duidelijk wat er van mensen met een auditieve beperking wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun veiligheid.

Ervaringen

Ervaringen staan beschreven op de pagina Persoonlijke ervaringen