Chronisch zieken

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Een chronische ziekte is niet altijd zichtbaar, maar daarom niet minder vervelend. Iemand is chronisch ziek wanneer de ziekte langer dan drie maanden duurt en de kwaliteit van leven ernstig wordt beïnvloed. Chronisch zieken zijn in de meeste gevallen verminderd zelfredzaam. Vooral tijdens evacuaties hebben zij hulp nodig omdat zij minder mobiel zijn.

In januari 2008 discussieerden vertegenwoordigers van CG-Raad-lidorganisaties over afbakening van de brede groep 'chronisch zieken en gehandicapten'. Wie behoren er nu tot die groep?

Door deze vraag te beantwoorden, kunnen richtlijnen gemaakt worden om vast te kunnen stellen wie in aanmerking komt voor compensatie van eigen risico’s in de Zorgverzekeringswet. En om te kunnen bepalen wie straks van de nieuwe regeling compensatie van meerkosten gebruik kan maken.

De lidorganisaties hebben in januari 2008 gekozen voor gebruik van de Internationale Classificatie menselijk Functioneren (pdf-document). Dit is een methode om op een objectieve manier vast te stellen welke beperkingen mensen ondervinden van hun ziekte of handicap.

Epilepsie

Epilepsie is een tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen die zich uit aanvallen. Deze aanvallen komen regelmatig en meestal onverwacht voor.

Kijk voor meer informatie over epilepsie eens op de epilepsiewebsite of op de website van het nationaal epilepsiefonds.