Conditionele beperking

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Conditionele beperking

Dit zijn mensen die onvoldoende energie hebben om bij een calamiteit adequaat actie te ondernemen, bijvoorbeeld mensen met een chronische longziekte of hart- en vaatziekten. Zij hebben een beperkt uithoudingsvermogen en kunnen extra fysieke problemen ondervinden door eventuele rook. Ook mensen met ernstig overgewicht kunnen een beperkt uithoudingsvermogen hebben. Mensen met een conditionele beperking ondervinden vooral problemen bij "het handelen".

Oudere mensen hebben, naast conditionele beperkingen, vaak mobiliteitsproblemen. Veel ouderen hebben meerdere niet zo ernstige beperkingen, die tezamen maken dat zij bij een calamiteit verminderd zelfredzaam zijn. Zij signaleren een calamiteit vaak later en hebben meer tijd nodig om te vluchten. Vaak gebruiken ouderen hulpmiddelen - rolstoel, rollator - die bij een calamiteit belemmerend kunnen zijn. Hierover kunt u meer informatie vinden onder Ouderen (65+).

Kenmerken

 • Ouderen en mensen met een chronische ziekte of conditionele beperking hebben moeite met handelen en stress kan (ernstige) fysieke klachten geven;
 • Door de achteruitgang van fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden signaleren ouderen een calamiteit vaak later en hebben ze meer tijd nodig om te handelen;
 • Zij zijn vaak afhankelijk van medicijnen.

Informatie over calamiteiten, voorbereiding en evacuatie

Ouderen hebben soms meer moeite met het lezen en begrijpen van een tekst en sommigen kunnen zelfs niet lezen en / of schrijven. Beelden zijn daarom belangrijker dan woorden. De informatie over een mogelijke calamiteit, voorbereidingen en evacuatie bereikt hen het best wanneer deze kort en eenvoudig is en verduidelijkt wordt met pictogrammen. Ook verkrijgen zij deze informatie graag via tv, radio of via begeleiders of familie.

Een bericht over een mogelijke evacuatie wordt het snelst opgevolgd wanneer deze informatie wordt verstrekt door een persoonlijk begeleider of familie. De professionele hulpverlening, zoals politie en brandweer zijn een tweede optie. Dit geldt vooral voor ouderen die in de war zijn.

Voorbereiding

Afhankelijk van hun conditie en/of de staat van de chronische ziekte kunnen deze mensen zich wel degelijk voorbereiden op een mogelijke ramp. Door achteruitgang van de ziekte kan dit echter snel veranderen. Bijvoorbeeld bij het optreden van dementie. Alle eerder getroffen maatregelen en voorbereidingen worden makkelijk vergeten. De mate van zelfstandigheid gaat snel achteruit, net als de mate van zelfredzaamheid. Ouderen zijn dan tijdens een calamiteit en in de voorbereiding hierop volledig afhankelijk van anderen.

Opvang en nazorg

 • Mensen met een chronische ziekte hebben in de opvang behoefte aan rust en regelmaat. Stress en paniek kan de situatie van de ziekte verergeren;
 • In de noodopvang is het aanwezig zijn van medicatie, waaronder reservesetjes voor stoma, insulinespuiten enzovoorts, van belang;
 • Sommige chronische ziekten vereisen een bepaald dieet. Zorg dat alle mensen kunnen eten, zonder ziek te worden;
 • Ouderen hebben vaak meerdere kleinere beperkingen. De hulpmiddelen en voorzieningen die nodig zijn in de opvang zijn vergelijkbaar met die van mensen met andere beperkingen;
 • Communiceer voortdurend en duidelijk wat er van ouderen wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun veiligheid.

Tips en aanbevelingen

 • Vraag, als mensen geholpen moeten worden met fysieke begeleiding, op welke wijze dat het beste kan;
 • Houd mensen regelmatig op de hoogte van ontwikkelingen, niet alleen tijdens en na de ramp, maar ook van de voorbereidingen;
 • Communiceer voortdurend en duidelijk wat er van oudere mensen en mensen met een chronische ziekte wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun veiligheid.