E

Uit WIKIvarium
Versie door Koos (overleg | bijdragen) op 30 dec 2010 om 14:02
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Eerste hulpcapaciteit Het aantal gewonden aan wie per uur de benodigde eerste hulp kan worden verleend, inclusief het vervoersgereed maken.
Effect/Gevolgbestrijding

Het accent bij de hulpverlening en redding ligt niet zozeer op bronbestrijding maar op het opheffen van effecten en neutraliseren van gevolgen (b.v. bij natuurverschijnselen, instorting van gebouwen, crisis-situaties).

Effectproblemen Het incident heeft effecten op de omgeving en deze zijn van dien aard en omvang dat sprake is van een bedreigende situatie voor de bevolking.
EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken) Noodzakelijke medische hulp zo snel mogelijk verleent door iemand die daartoe bevoegd is.
Elektronische Beveiligingsinstallatie Een samenstel van apparaten, leidingen en toebehoren aan onroerende goederen om aantasting van menselijke en materiële waarden door diefstal, overval, bedreiging, beroving, onbevoegde toegang en onbevoegde aanwezigheid te voorkomen, met uitzondering van die apparatuur waarvan de projectering, installatie en afstelling afhankelijk is van de gebruiker (zgn. doe-het-zelf apparaten).
Elektronische Patiëntendossier Een systeem waarin medische patiëntendossiers digitaal bewaard en beheerd worden.
Evacuatie Het op verzoek van de overheid verplaatsen van groepen personen, om de mogelijke schadelijke gevolgen van een ramp of een zwaar ongeval (of de dreiging daarvan) zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. Onder evacuatie wordt tevens begrepen: registratie, vervoer(sbegeleiding), opname, verzorging en terugkeer van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg.
Evacués Alle betrokken personen die op verzoek van het bevoegd gezag gedwongen worden hun woongebied voor een bepaalde tijd te verlaten in verband met mogelijk risico’s op veiligheid en gezondheid.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ