GHOR

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Het logo van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)

Gewonden van een ramp moeten natuurlijk zo snel mogelijk hulp krijgen. Hoe sneller de hulp, hoe beter de overlevingskansen. Daarom noemt men het eerste uur na een verwonding ook wel het gouden uur. Het zijn de verpleegkundigen van de ambulances die meestal de eerste hulp verlenen en de slachtoffers zó stabiel proberen te krijgen dat ze naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd. In de rampenbestrijding speelt de geneeskundige hulpverlening een belangrijke rol. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er een GHOR-bureau. GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Het bureau onderhoudt de contacten met ziekenhuizen, zorginstellingen, het Nederlandse Rode Kruis, Riagg’s etc. Het GHOR-bureau treedt op als coördinerend orgaan tussen al deze verschillende instellingen. De GHOR is verantwoordelijk voor de volgende drie rampbestrijdingsprocessen: Geneeskundige hulpverlening (somatisch), Psychosociale hulpverlening (PSHOR) en Preventieve openbare gezondheidszorg (POG).

Meer informatie over de GHOR: