Gebruiksvergunning

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Sinds 1 november 2008 geldt het nieuwe gebruiksbesluit. Deze vervangt de gemeentelijke bouwverordening. Hierdoor zijn er eenduidige regels over het gebruik van gebouwen, die gelden voor iedere gemeente. Er zijn dus ook uniforme regels over gebruiksvergunningen.

De gebruiksvergunning regelt het brandveilig gebruik van gebouwen. Het is verplicht een gebruiksvergunning aan te vragen wanneer u van plan bent om:

  • Nachtverblijf te verschaffen aan meer dan 10 personen;
  • Dagverblijf te verschaffen aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk beperkte personen.

(Bron: Overheidsloket)

Bij de onderstaande gevallen is een gebruiksvergunning niet noodzakelijk, maar voldoet een gebruiksmelding:

  • Alle gebruik waarbij meer dan 50 personen in een gebouw of ander bouwwerk verblijven, met uitzondering van woningen en woongebouwen;
  • Het kamergewijs verhuren van een woning aan afzonderlijke huurders;
  • Alle gebruik waarbij niet wordt voldaan aan de voorschriften uit het gebruiksbesluit, maar waarbij een andere oplossing is toegepast die ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als is vereist in het Gebruiksbesluit.

(Bron: Overheidsloket)