Grootschalige ordeverstoringen

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Grootschalige ordeverstoringen

Bij grootschalige ordeverstoringen kunt u denken aan:

  • Rellen bij demonstraties of publieke manifestaties;
  • Geweld tijdens sportwedstrijden;
  • Grote vechtpartijen of buurtrellen.

Bij een strandfeest op het strand van Hoek van Holland op zaterdag 22 augustus 2009 braken er vechtpartijen uit. Dit liep zo uit de hand dat er 1 dode viel en zeker 6 gewonden. Het grote gevaar bij dit soort ongeregeldheden is dat er veel omstanders zijn die in eerste instantie niets met de vechtpartij te maken hebben, maar wel gevaar lopen. Daarnaast zijn er weinig vluchtmogelijkheden, zeker op festivalterreinen of in voetbalstadions.

Let op: Rellen of andere ongeregeldheden die ontstaan door het uitbreken van andere incidenten, bijvoorbeeld het uitvallen van nutsvoorzieningen vallen onder dit ramptype.

Gevolgen

Tijdens grootschalige ordeverstoringen keert de massa zich vaak tegen de autoriteiten. Hierdoor ontstaat er vaak schade aan particuliere eigendommen (auto's, winkels) of aan straatmeubilair. Ook vallen er vaak gewonden aan zowel de kant van de hulpverlening als aan de kant van het publiek. Dit komt door vechtpartijen (met wapens) of door rondvliegende voorwerpen.

Wat doet de overheid?

De overheid bereidt zich voor op grootschalige ordeverstoringen. Natuurlijk wordt geprobeerd om ordeverstoringen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar soms, zoals op 22 augustus 2009 bij Hoek van Holland, is het toch nodig om ter plekke in te grijpen. Hiervoor traint de overheid de hulpdiensten.

Bij een ramp of crisis verstrekt de overheid informatie op Nederland 1 of op Radio 1. Bij een regionale ramp of crisis wordt informatie verstrekt via de regionale rampenzender.

Wat kunt u zelf doen?

Blijf altijd rustig wanneer u zich in de buurt van ordeverstoringen bevindt. Probeer met de mensenstroom mee te lopen, maar ga niet naar de plek van de onrust!


Raadpleeg voor aanpak bij calamiteiten de volgende rubrieken:

Mensen met een: • Verstandelijke beperkingPsychische beperkingConditionele beperkingZintuiglijke beperkingLichamelijke beperkingNAH/AfasieSterk afwijkende lichaamslengteOuderen (65+)Kinderen (14 -)Tijdelijke beperkingLaaggeletterden en niet-Nederlandssprekenden