I

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving

Incident

Een gebeurtenis, waarop wordt gereageerd vanuit de (normale) brand- en ongevalbestrijding. Dit is op basis van de Brandweerwet, de Gemeentewet en de Politiewet etc. die volgens bestaande routineprocedures wordt afgewikkeld, maar waarbij de mogelijkheid van plotselinge escalatie nooit geheel is uit te sluiten.

Indirect getroffenen

Familie, vrienden en kennissen van de direct getroffenen, ooggetuigen, pers en hulpverleners. Ze zijn niet direct blootgesteld aan bedreigende ervaringen, maar wel aan traumatiserende ervaringen.

Informatiebeveiliging

Het beveiligen van gegevens. Het treffen van maatregelen die nodig zijn ter bescherming van informatie (gegevens) tegen al of niet opzettelijke ongeautoriseerde vernietiging, wijziging of kennisname en ter waarborging van de continuïteit van het geautomatiseerd verwerkingsproces.

Informatie- en Adviescentrum (IAC)

Om getroffenen van een ingrijpend incident of een ramp zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn richt de gemeente een “1-loket-organisatie” in die verbindingen heeft met zowel de gemeentelijke organisatie als het maatschappelijk achterland en kan inspelen op de situatie van het moment. Het IAC coordineert daarmee alle processen van de nazorg en is daarmee de kern (het “centrum”) van de nafase.

Integrale veiligheid

Veiligheid is een gevoel dat leeft bij iedereen. Veiligheid heeft vele “componenten” (brandveiligheid, persoonlijke veiligheid, informatieveiligheid, arbeidsveiligheid enz.), de samenhang tussen alle componenten is integrale veiligheid.

Intramurale inrichtingen

In het kader van de ziekenhuisorganisatie uitsluitend algemene en academische ziekenhuizen, somatische en gecombineerde verpleeghuizen, revalidatiecentra, zogenaamde 'ziekenhuisannexen' en noodbeddencentra. Dat zijn gebouwen die uit vordering worden verkregen.

Inzetvak

Het aangewezen gedeelte van het rampterrein, waarin een daarvoor bestemde rampbestrijdingseenheid zijn opdracht uitvoert.

Inzetplan

De wijze waarop de leidinggevende van de betrokken organisatie denkt zijn medewerkers en materieel initieel te moeten inzetten ten einde de hem/haar opgedragen taak zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren en als zodanig in zijn/haar besluit wordt geformuleerd (wie, wat waar waarmee wanneer en hoe).

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ