K

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Kernongevallen Een ongeval waarbij radioactieve/nucleaire stoffen vrijkomen die, afhankelijk van de hoeveelheid vrijgekomen stof, de gezondheid van de bevolking ernstig kunnen aantasten.
Klasse I t/m klasse V-goederen Logistieke indeling van soorten goederen:
I Levensmiddelen;
II Uitrusting, gebruiksmiddelen;
III Brandstof, olie en smeermiddelen;
IV Uitrusting in tijdelijke bruikleen;
V Genees- en verbandmiddelen, blusmiddelen.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ