Kinderen (14 -)

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Kinderen

Alle kinderen jonger dan 14 jaar zijn in principe verminderd zelfredzaam. Dit komt omdat zij in de meeste gevallen een onveilige situatie niet kunnen overzien en niet zelfstandig kunnen handelen.

Opgemerkt dient te worden dat deze kinderen in geval van incidenten vaak kunnen en zullen terugvallen op volwassenen (bijvoorbeeld ouders, verzorgers en leerkrachten). Dit neemt niet weg dat er op het gebied van instructie over brandveiligheid nog veel winst te behalen is.

Zintuigelijke beperking

Het lichaam van kinderen is vaak nog in ontwikkeling. Hierdoor functioneren bepaalde eigenschappen nog niet (volledig). Denk bijvoorbeeld aan: gezichtsvermogen, coördinatievermogen, oriëntatievermogen, beoordelingsvermogen en reactievermogen.

Kenmerken

Kinderen zijn zeer afhankelijk van het gedrag van anderen. Tijdens een calamiteit of gevaarlijke situatie zullen zij dus ook afhankelijk zijn van de reactie van anderen en hierna gaan handelen. Kinderen zien het gevaar niet en weten ook niet welke consequenties een bepaald gevaar kan hebben.

Informatie over calamiteiten, voorbereidingen en evacuatie

Omdat kinderen gevolgen niet kunnen overzien en dus niet precies weten wat er gebeurt zullen zij bang worden wanneer zij in hun directe omgeving angst waarnemen. Het is daarom belangrijk om rustig te vertellen wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Ouders kunnen kinderen vaak goed geruststellen.

Voorbereiding

Kinderen die in een woonkamer zitten wanneer brand uitbreekt in de keuken

Iedere ouder zal zijn of haar kind leren wat gevaarlijk is. Natuurlijk zijn er in veel lespakketten dit soort situaties meegenomen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op calamiteiten. Op de amerikaanse website KnowWhat2Do Kids staan een aantal voorbeelden van dergelijke lespakketten.