L

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving

Laaggeletterden

Mensen van 15 jaar of ouder die grote moeite hebben met lezen en schrijven en hierdoor niet goed functioneren in de maatschappij.

Leider OT (Operationeel Team)

De functionaris die door het bevoegd gezag is aangewezen om de operationele leiding uit te oefenen. Hij adviseert de (coördinerend) Burgemeester over operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het Regionaal Operationeel Team in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering daarvan.

Leidingstructuur

De structuur van de gehele leidinggevende organisatie voor de rampbestrijding, waarin met name te onderscheiden: de bestuurlijke organisatie en de commandostructuur.

Leidraad Maatramp

Samenvatting van de maatscenario’s van een regio. De Leidraad Maatramp is een hulpmiddel om te bepalen welke incidenten maatgevend zijn voor een regio en wat het niveau van voorbereiding op de crisisbestrijding voor de hulpverleningsdiensten zou moeten zijn.

Leidraad Operationele Prestaties

De Leidraad Operationele Prestaties is een handreiking om met behulp van de uitkomsten van de Leidraad Maatramp een vergelijking te maken tussen de theoretisch benodigde hulpverleningscapaciteit op basis van de vastgestelde Maatramp en de werkelijk aanwezige hulpverleningscapaciteit.

Lichamelijke beperking Een fysieke afwezigheid of afwijking die ervoor zorgt dat iemand hulp(middelen) nodig heeft om te kunnen functioneren.

Logboek

Document waarin alle gebeurtenissen en afspraken in chronologische volgorde worden genoteerd.

Logistiek

1. Verwerving, opslag, beheer, onderhoud en de uitgifte van klasse I t/m V-goederen. 2. Alle voorbereidingen en handelingen die nodig zijn om het potentieel voor de bestrijding van ongevallen en rampen zo doeltreffend mogelijk in te zetten en te bevoorraden.

Loodspost

Een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit het naar een gewenste plaats wordt geleid.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ