M

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Maatramp Samenvatting van de maatscenario's van een regio.
Mandaat Overdragen van bevoegdheden aan een ander, die het gezag krijgt, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (mandans) blijft staan.
Mantelzorg Zorg die op vrijwillige basis wordt verleend aan iemand uit de directe omgeving van een zorgverlener. Bijvoorbeeld aan een familielid, vriend of kennis.
Meldkamer

De centrale waar alle hulpaanvragen binnenkomen (meestal telefonisch) en van waaruit de ambulancezorg, de directe hulpverlening van de politie en de repressieve (zie repressie) brandweerzorg wordt geregeld door middel van moderne communicatienetwerken.

Medische Behandelcapaciteit (MBC) Het aantal gewonden (die met spoed geholpen moeten worden) dat per uur (volgens de geldende medische inzichten) in een ziekenhuis kan worden behandeld.
Medische Informatie Lijst (MIL) Een lijst met belangrijke persoonlijke medische gegevens (zoals medicatie e.d.). Zeer belangrijk als verminderd zelfredzame mensen in een noodsituatie verkeren en niet (meer) met hulpverleners communiceren.
Medische transportcapaciteit Het aantal gewonden dat per uur op geschikte wijze kan worden vervoerd.
Meetpunt In coördinaten vastgelegd punt/plaats waar de meetploeg van de Waarschuwings- en Verkenningsdienst zijn metingen uitvoert.

Mobiel Medisch Team (MMT)

Een team bestaande uit een MMT-arts, een MMT-verpleegkundige en een chauffeur/piloot, dat in staat is ter plaatse van een zwaar ongeval of ramp triage uit te voeren en hoogwaardige specialistische hulp te verlenen.

Morgue/mortuarium De plaats buiten het rampterrein waarheen de stoffelijke resten van slachtoffers worden overgebracht ter identificatie, lijkschouwing en kisting.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ