N

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Nafase De periode na een ramp of ingrijpend incident, gericht op de specifieke behoefte aan nazorg bij de slachtoffers en andere betrokkenen, waarin processen, activiteiten en werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de getroffen gemeente worden uitgevoerd.
Nationaal Coördinatiecentrum

Plaats van afstemming van de bestuurlijke informatievoorziening en de noodzakelijke bijstand van o.a. politie en brandweer bij (dreigende) verstoringen van openbare orde en/of veiligheid. Het Nationaal Coördinatie Centrum is gevestigd in het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is 24 uur per dag bereikbaar.

Natuurbrand Brand in een natuurlijke omgeving, vaak in droge gebieden zoals bos en heide, welke grote stukken natuur kan verwoesten en in sommige gevallen ook mensen in gevaar kan brengen.
Nazorg Het geheel van gemeentelijke en niet-gemeentelijke processen, activiteiten en werkzaamheden die tijdens en na een ramp of ingrijpend incident onder verantwoordelijkheid van de getroffen gemeente worden uitgevoerd.
Noodbevel

Algemeen verbindende voorschriften, die nodig zijn ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Deze zijn op grond van artikel 175 gemeentewet door de Burgemeester opgesteld.

Nood Informatie Lijst (NIL) Een lijst met persoonlijke gegevens die gebruikt kan worden door hulpverleners in een noodsituatie als verminderd zelfredzame mensen niet (meer) in staat zijn om te communiceren.
Noodsituatie Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn. De interventie vereist een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken.

Noodverordening

Algemeen verbindende voorschriften, die nodig zijn ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar. Deze zijn op grond van artikel 176 gemeentewet door de Burgemeester opgesteld.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ