NAH/Afasie

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Kenmerken

NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijking) is een beschadiging van de hersenen. Mogelijke verschijnselen zijn verdeeld in vier categorieën:

  • Cognitie (taal, geheugen, concentratie, waarneming);
  • Emotionele en persoonlijkheidsveranderingen (angst, depressie en irritatie);
  • Motorische stoornissen (trillen);
  • Psychosociale problemen (vereenzaming en relatieproblemen), er is behoefte aan structuur in het dagelijkse leven.

Patiënten met afasie hebben een taalstoornis. Het vinden van de juiste woorden gaat moeilijk of niet waardoor een gesprek langzaam en moeizaam gaat. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie begrijpen taal wel goed maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het vormen van zinnen. Anderen spreken juist wel veel, maar datgene wat zij zeggen is voor de gesprekpartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten. Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten!

Informatie over calamiteiten, voorbereidingen en evacuatie

Voorbereiding

Tips en aanbevelingen

Opvang en Nazorg

Ervaringen

Ervaringen staan beschreven op de pagina Persoonlijke ervaringen