Persoonlijke Veiligheid

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen


Persoonlijke veiligheid

Onder de term persoonlijke veiligheid wordt hier verstaan: de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de 'eigen ruimte'.

  • "De bescherming": bescherming door maatregelen die bescherming bieden tegen gevaar.
  • "Het zich beschermd voelen" de subjectieve veiligheid ofwel gevoelens van (on)veiligheid. Deze gevoelens zijn beïnvloedbaar d.m.v. gerichte risicocommunicatie. Deze gevoelens staan vaak los van de objectieve veiligheid.
  • "Veroorzaakt door of dreigt van de kant van menselijk handelen": hierdoor worden oorzaken als natuurgeweld, constructiefouten en dergelijke uitgesloten.
  • "In de eigen ruimte": hiermee wordt bedoeld de woning of plaats waar betrokkene verblijft. Deze plaats is dus niet voor een ieder toegankelijk.

Kijk verder bij Persoonlijk VeiligheidsPlan