Preparatie

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

<imagemap> image:preparatie.png|right|400px|alt=Preparatie in de veiligheidsketen

rect 199 4 345 97 proactie rect 395 149 539 241 preventie rect 307 332 450 426 preparatie rect 94 332 236 424 repressie rect 7 148 149 243 nazorg desc none </imagemap>

Preparatie is de derde schakel in de veiligheidsketen en houdt in:

Alles wat moet worden gedaan om goed voorbereid rampen, incidenten, noodsituaties, crises te kunnen bestrijden.

Algemeen

In de preparatieve fase zorgen burgers voor het zo goed mogelijk waarborgen van de persoonlijke veiligheid en daarmee hun zelfredzaamheid. De hulpdiensten en de overheid zorgen voor de bereikbaarheid van wijken, objecten en het maken van aanvalsplannen, rampenbestrijdingsplannen of rampenplannen, waardoor men na het uitbreken van een calamiteit voorbereid is op de bestrijding daarvan. In deze fase wordt ook de functionarissen die een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing getraind en geoefend. Tevens wordt gezorgd voor het juiste materieel en materiaal.

Voorbereiding voor mensen met een beperking

Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn. Zeker wanneer u zichzelf in het dagelijks leven minder goed kunt redden. Kunt u zich minder snel verplaatsen, of is het moeilijker om informatie tot u te nemen? Zorg dan dat u extra waakzaam en voorbereid bent, zodat u bij een noodsituatie precies weet wat u moet doen. Hiervoor kunt u een Persoonlijk VeiligheidsPlan aanmaken. Tevens staat op de website van Niet Bang Maar Voorbereid een vragenlijst. Als mensen met een beperking deze vragenlijst invullen krijgen zij een advies over welke maatregelen zij, gezien vanuit hun situatie, kunnen nemen om voorbereid te zijn op mogelijke noodsituaties.

Noodpakket

Het kan zijn dat bij een noodsituatie de stroom een tijdlang uitvalt, de verwarming niet meer werkt of er geen water uit de kraan komt. Het is handig om u hierop voor te bereiden, want u krijgt niet altijd meteen hulp van hulpdiensten. Het kan dus zijn dat u zichzelf een aantal dagen moet redden. Zorg daarom altijd voor een noodpakket. Een noodpakket kunt u zelf samenstellen of kant-en-klaar kopen.

Buren

Een netwerk van buren, familie, vrienden, persoonlijke verzorgers en collega’s is bij een noodsituatie heel belangrijk. U kunt uw beperking met hen bespreken en vooraf vragen of ze u willen helpen. Vertel welke hulp u van hen verwacht. Maak hier duidelijke afspraken over en neem uw maatregelen met hen door. Ook voor het geval u moet evacueren. Zorg dat een vertrouwd persoon in de buurt een sleutel van uw huis heeft, weet waar u uw noodpakket bewaart en wat uw medicijngebruik is. Vraag uw netwerk of zij u op de hoogte willen stellen en houden als er een noodsituatie is.

Onderdelen Veiligheidsketen

De onderdelen van de veiligheidsketen zijn:

  1. Proactie
  2. Preventie
  3. Preparatie
  4. Repressie
  5. Nazorg

Bron: Veiligheidsregio Haaglanden