Psychische beperking

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Psychische Beperking

Mensen die chronisch of tijdelijk last hebben van psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, angststoornissen of stemmingsstoornissen, kunnen bij een calamiteit problemen hebben met het interpreteren/begrijpen van instructies en signalen, zoals bijvoorbeeld een brandlucht of rook, waardoor zij niet adequaat reageren.

De aard van de problemen, de ernst en behandelmogelijkheden van deze groep zijn zeer divers.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Dit uit zich in hyperactiviteit, onrustig zijn, beweeglijkheid en snel afgeleid zijn. Soms ook in onvoorspelbare uitbarstingen, doordraven en moeite hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. In moeite hebben met het oppikken van sociale signalen. Meer dan de helft van ADHD-ers heeft ook andere psychische klachten.

Schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben last van hallucinaties, wanen, verward denken en spreken, vreemd en niet gepast gedrag en/of stemmingsschommelingen.

Angststoornissen

Er zijn verschillende soorten angststoornissen die verschillend tot uiting komen: paniek, fobieën, obsessies, angstig gedrag, wantrouwen, hyperventilatie, onrust. Kenmerkend is de stress(gevoeligheid) die de angst met zich meebrengt. Mensen kunnen letterlijk verstijven van de angst en niet meer tot handelen in staat zijn. Andere mogelijke verschijnselen: trillen, beven of tinteling in de ledematen. Hijgen, duizeligheid of flauwvallen en/of zweten. Kijk voor meer informatie eens op de website van stichting adf.

Autisme en aanverwante contactstoornissen

Verwijzen naar de in zichzelf gekeerde indruk die mensen met autisme soms maken. Autisme staat los van het intelligentieniveau. Gedragingen van autisten kunnen zijn: onaangepast gedrag, onoplettendheid, niet reageren, oogcontact vermijden, tactloos zijn, eigenwijsheid, koppigheid. Zij houden meestal niet van fysiek contact. Binnen het autistisch spectrum vallen ook: PDD-NOS en Asperger. Hierbij uit het autisme zich niet altijd even duidelijk. Toch hebben deze mensen hier last van op het moment dat hun omgeving voor hen niet meer gestructureerd overkomt. Zij zullen dan in ‘autistisch gedrag’ terugvallen. Dit uit zich door dichtklappen: niet kunnen verwoorden wat er aan de hand is doordat ze het overzicht niet hebben. Anderzijds komen met name mensen met Asperger juist verbaal zeer sterk over door veel en gedetailleerd hun verhaal te doen. Voor deze groep mensen geldt dat ze moeilijk sociale verbanden herkennen, wat hun waarneming vertroebelt.

Informatie over een mogelijke calamiteit, voorbereidingen en evacuatie

 • De informatie moet kort, bondig en eenvoudig zijn en verduidelijkt met pictogrammen;
 • Een bericht van evacuatie ontvangen zij graag via e-mail, televisie, radio, brochure of brief.

Voorbereiding

 • Afhankelijk van de zwaarte van de beperking kunnen zij zich, indien zij de juiste informatie hebben, voorbereiden op een mogelijke ramp;
 • Vaak zullen zij anderen, zoals familie of de persoonlijk begeleider, nog extra om raad, informatie of hulp vragen;
 • De mogelijkheid bestaat dat mensen met een psychische beperking anders reageren op de aanwezigheid van de politie en de brandweer dan zij verwachten. Het is van belang dat ook de politie en brandweer weten wat dit bij deze mensen oproept.

Tips en aanbevelingen

Al deze mensen hebben problemen met het interpreteren en begrijpen van signalen. Hierdoor reageren zij vaak niet adequaat op een signaal. Voor deze groep is structuur, duidelijkheid en overzichtelijkheid heel belangrijk voor hun veiligheid en om stress en ongecontroleerde acties van hun kant te voorkomen. Hulpmiddelen die zij veelal nodig zullen hebben zijn medicijnen.

 • Zorg voor een overzichtelijke organisatie en wees duidelijk;
 • Communiceer voortdurend en duidelijk wat er van mensen met een psychische beperking wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun eigen veiligheid;
 • Belangrijk voor hulpverleners is dat ze weten hoe ze met mensen met een psychische beperking moeten omgaan. Hiervoor zijn opleidingen en oefeningen beschikbaar;
 • Ook is het belangrijk voor mensen met een psychische beperking dat ze weten waar ze eventueel terecht kunnen voor nazorg.

Opvang en nazorg

 • In de noodopvang moet eveneens gezorgd worden voor structuur en duidelijkheid en het tegengaan van paniek;
 • Hulpverleners moeten deze groep rustig en vriendelijk benaderen;
 • Duidelijkheid in de noodopvang kan gecreëerd worden door alle belangrijke plekken in de opvang aan te geven met borden;
 • Het is aan te bevelen in overleg met artsen en de GHOR medicijnen voor psychische beperkingen aanwezig te hebben in de noodopvang.