Ramptype

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Deze pagina geeft een weergave van verschillende types rampen en ongevallen:

Verkeer en vervoer Infrastructuur
1. luchtvaartongeval 9. ongevallen in tunnels
2. ongeval op water 10. branden in grote gebouwen
3. verkeersongevallen op land 11. instortingen van grote gebouwen
12. uitval nutsvoorzieningen
Gevaarlijke stoffen
4. ongeval met brandbare/explosieve stof Bevolking
5. ongeval met giftige stof 13. paniek in menigten
6. kernongevallen 14. grootschalige ordeverstoringen
 
Volksgezondheid Natuurrampen
7. bedreiging volksgezondheid 15. overstroming
8. ziektegolf 16. natuurbranden
17. extreme weersomstandigheden
 
Broninformatie: De indeling van de verschillende soorten ramptypen komt uit Leidraad Maatramp, ook bij het beschrijven van de ramptypen is gebruik gemaakt van de Leidraad Maatramp. Op de website van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties kunt u deze leidraad downloaden. Ook vindt u hier meer informatie over het doel van de leidraad maatramp.