Verminderde zelfredzaamheid

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Verminderd zelfredzame mensen, over wie gaat het.

In een onderzoek van Vilans uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK is bekeken wie er bij een incident kwetsbaar zijn als gevolg van het verminderd zelfredzaam zijn. Overigens geldt dit ook in de fase vlak voor een incident of calamiteit, bijvoorbeeld bij een vroegtijdige evacuatie. Gebleken is dat het over een grote groep mensen gaat en dat deze groep in de komende jaren groter gaat worden.

Als het bij veiligheid gaat om zelfredzaamheid van mensen kan de volgende indeling gemaakt worden:

  • Volledig zelfredzaam: deze mensen kunnen een noodsituatie correct inschatten en de plek van het incident zelfstandig verlaten om zich in veiligheid te brengen;
  • Verminderd zelfredzame personen: deze mensen zijn in staat om met enige hulp en aanwijzigen zelfstandig de plek van het incident te verlaten en zichzelf in veiligheid te brengen;
  • Niet zelfredzame personen: deze mensen zijn niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen als gevolg van hun beperking op fysiek, psychisch of verstandelijk vlak. Binnen de groep niet zelfredzame personen worden ook nog personen onderscheiden die als gevolg van hun aandoening bedlegerig zijn dan wel gekluisterd zijn aan (technische) hulpmiddelen en/of medische apparatuur. Deze moeten in geval van een evacuatie meegenomen worden.


In onderstaande tabel staat een overzicht van de groepen verminderd zelfredzame mensen:

Groep Aantal
Verstandelijke beperking 220.000
Psychische beperking 100.000
Conditionele beperking 500.000
Zintuiglijke beperking 280.000
Beperkte bewegingsmogelijkheden: onderlichaam 400.000
Beperkte bewegingsmogelijkheden: bovenlichaam 150.000
Sterk afwijkende lichaamslengte 40.000
Ouderen (65+) 500.000
Tijdelijke beperking 285.000
Kinderen tot 14 jaar 1.500.000

In totaal is dit ongeveer 20% van de bevolking. Als gevolg van de dubbele vergrijzing (het aantal senioren neemt toe én mensen worden ouder) zal dit percentage in de komende jaren groeien naar ongeveer 25% van de bevolking.