Verstandelijke beperking

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Verstandelijke beperking

Het intellectueel functioneren van iemand met een verstandelijke beperking ligt onder het gemiddelde (IQ lager dan 70/75). Bovendien is de achterstand op intelligentieniveau altijd in combinatie met beperkingen in het aanpassingsgedrag, op 2 of meer van de volgende gebieden:

 • communicatie
 • zelfverzorging
 • zelfstandig kunnen wonen
 • sociale en relationele vaardigheden
 • gebruik maken van gemeenschapsvoorzieningen
 • zelfstandig beslissingen nemen
 • gezondheid en veiligheid
 • functionele intellectuele vaardigheden
 • vrijetijdsbesteding
 • werk.

(bron: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)

Tenslotte uit de verstandelijke beperking zich voor de leeftijd van 18 jaar. Taalontwikkeling en taalbegrip bij mensen met een verstandelijke beperking gaan langzamer. Zintuigen zoals horen, zien, ruiken, proeven, voelen kunnen niet of onvoldoende functioneren.

Let op: De wijze waarop iemand iets vertelt, zegt niets over hoe hij iets begrijpt. Vaak zijn er combinaties van verstandelijke beperkingen met bijv. autisme, lichamelijke beperkingen en/of angststoornissen. Kenmerkend voor mensen met een verstandelijke beperking is dat in veranderende sociale omgevingen ze NIET flexibel zijn en onaangepast sociaal gedrag kunnen vertonen.

Kenmerken

 • Mensen met een verstandelijke beperking kunnen signalen niet goed interpreteren en raken (ernstig) in de war met gevoelens van stress en angst. Hierdoor kunnen zij niet adequaat reageren;
 • Door geheugenproblemen zal het meer moeite kosten om een oplossing of uitweg te vinden;
 • Uit onderzoek is bekend dat deze mensen vaak niet weten hoe zij moeten handelen;
 • Er is permanent behoefte aan structuur, duidelijkheid en overzichtelijkheid;
 • Er is een grote mate van gevoeligheid voor paniek.

Informatie over een mogelijke calamiteit, voorbereidingen en evacuatie

Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer moeite met het lezen en begrijpen van een tekst en velen kunnen gewoon niet lezen en / of schrijven. Beelden zijn belangrijker dan woorden. Eenvoudige tekens bereiken hen het beste. De informatie over een mogelijke ramp, voorbereidingen en evacuatie bereikt hen het best wanneer deze kort en eenvoudig is en verduidelijkt wordt met pictogrammen. Ook verkrijgen zij deze informatie graag via tv, radio of via begeleiders of familie.

Een bericht over een mogelijke evacuatie wordt het snelst opgevolgd wanneer deze informatie wordt verstrekt door een persoonlijk begeleider of familie. De professionele hulpverlening, zoals politie en brandweer zijn een tweede optie. Er is behoefte aan individuele ondersteuning van een bekend persoon.

Voorbereiding

Mensen met een verstandelijke beperking, maar ook professionele hulpverleners en begeleiders, zijn in onvoldoende mate bekend met de gevolgen van hun beperking in relatie tot hun veiligheid. Het is een misvatting dat mensen met een verstandelijke beperking zich niet kunnen voorbereiden op een calamiteit. Dat kunnen zij als zij, of hun begeleiders, de juiste informatie hebben. Maar vaak zullen zij anderen, zoals de familie of persoonlijk begeleider, nog om raad, informatie of hulp moeten vragen.

Door oefening, heldere informatie en duidelijke vluchtroutes zijn mensen met een verstandelijke beperking (goed) voor te bereiden op een calamiteit.

Tips en aanbevelingen bij een crisis

Voor begeleiders en omgeving:

 • Vertel tijdens een crisis de informatie en eventuele instructies rustig; Raak als begeleider en/of hulpverlener nooit zelf in paniek;
 • Zorg dat mensen met een verstandelijke beperking niet in paniek raken; Zij kunnen bij elkaar paniek veroorzaken en daardoor de situatie verergeren;
 • Mensen met een verstandelijke beperking worden vaak rustig als zij een persoonlijke bezitting bij zich hebben. Laat hen dat meenemen;
 • Voorlichting is een van de belangrijkste aspecten ten aanzien van voorbereiding;
 • Professionele hulpverleners zijn in onvoldoende mate bekend met de gevolgen van de beperking voor de veiligheid;
 • Vertel voortdurend en duidelijk wat er van mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleider(s) wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun veiligheid.

Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking:

 • Informeer bekenden over uw beperking en hoe zij u kunnen helpen in geval van nood;
 • Oefen regelmatig hoe u het huis snel kunt verlaten;
 • Kunt u uw huis niet verlaten? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, zodat de brandweer u kan zien;
 • Volg de instructies van de hulpdiensten op.

Opvang en nazorg

Tijdens de opvang hebben mensen met een verstandelijke beperking behoefte aan duidelijke instructies en structuur.

Ervaringen

Ervaringen staan beschreven op de pagina Persoonlijke ervaringen