Video

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Deze pagina geeft een overzicht met de video's die via WIKIvarium gekoppeld zijn:

Van de DVD 'Brand: dat overkomt mij niet! Toch?' (Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving en het ministerie van VWS)

Van de DVD 'Zelfredzaamheid van burgers', interviews van het Symposium Zelfredzaamheid

Van de DVD 'Take Care Mantelzorg in Zeeland (Scoop/Omroep Zeeland, 2005)

Van de DVD Op weg naar inclusief denken en doen in Breda (Gemeente Breda, 2009)

Overig

NB.

Het is mogelijk dat dit overzicht niet compleet is, hier wordt wel naar gestreefd. Mocht u - als bezoeker - een video zien die niet in deze lijst staat, voegt u deze dan gerust toe.