W

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Naam Omschrijving
Waakvlamovereenkomsten Overeenkomsten met particuliere organisaties met betrekking tot het aanleveren van materieel en diensten tijdens calamiteiten/incidenten.
Waarschuwen Betrokkenen informeren over een gevaar en het daarbij geven van een gedragsadvies.
Waarschuwings- en verkenningsdienst De WVD is een regionale eenheid, die zich richt op het grotere gebied rond de directe plaatse van het ongeval, dat toch door het ongeval direct wordt bedreigd en waar maatregelen ter bescherming van de bevolking noodzakelijk kunnen zijn. De regionale WVD bestaat uit een WVD-deskundige, doorgaans vier parate meetploegen en een ontsmettingsdeskundige. De WVD werkt ter ondersteuning van de lokale of van de regionale rampenstaf.

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Wet Veiligheidsregio's Voorstel 31 117

Wet Veiligheidsregio's

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zie ook de rol van de gemeenten in het kader van de Wmo bij het opstellen van het Persoonlijk VeiligheidsPlan

WVD-verkenning De WVD-verkenning bestaat uit het verrichten van gasconcentratie- of stralingsmetingen in de benedenwindse omgeving van de plaats van het ongeval, het met middelen detecteren en classificeren van chemische (strijd)middelen, het vaststellen van de uitgestrektheid van het door radioactief materiaal of chemische middelen besmet terrein, alsmede de mate van besmetting.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ