Zelfredzaamheid

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
  • Volgens Van Dale is zelfredzaamheid: het vermogen het leven in te richten zonder dat hulp van anderen nodig is.
  • In het kader van veiligheid geeft het ministerie van BZK de volgende definitie: Zelfredzaamheid is het vermogen van burgers om, gefaciliteerd door de overheid, zichzelf en anderen te helpen in voorbereiding op, tijdens en na crises.
  • In het kader van leefbaarheid staat zelfredzaamheid voor: het vermogen normale activiteiten in het dagelijks leven zelfstandig te doen.

Het begrip zelfredzaamheid kent dus lichamelijke en sociale kanten. Het kunnen uitvoeren van eenvoudige zelfverzorgende activiteiten, zoals het lichaam wassen en aan-en uitkleden, en de instrumentele activiteiten, zoals het verzorgen van een maaltijd, schoonmaken en het doen van boodschappen, is vooral fysiek bepaald. De sociale zelfredzaamheid is het vermogen van mensen sociaal te kunnen functioneren. Dit laatste element is van belang in het kader van veiligheid. Beide elementen zijn van belang om volwaardig in de samenleving mee te kunnen doen en dragen bij aan een positief gevoel van welbevinden en veiligheid.

Het Infopunt Veiligheid van het NIFV heeft een online dossier over zelfredzaamheid. De website toont:

Zelfredzaamheid is een thema dat op dit moment sterk in de politieke belangstelling staat. Het gaat hierbij om de handelingen die door burgers worden verricht ter voorbereiding op en tijdens rampen om zichzelf én anderen te helpen de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval te beperken. Dit dossier bevat achtergrondinformatie over zelfredzaamheid (en burgerparticipatie).