Ouderen (65+)

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Ouderen

Veel ouderen hebben vaak 'kleine' beperkingen: fysieke, cognitieve en emotionele vaardigheden zijn meestal achteruitgegaan. Ouderen lopen bijvoorbeeld wat moeilijker, hebben last van gewrichten, het evenwichtsorgaan is minder stabiel of de zintuigen werken niet meer optimaal. Omdat ouderen in veel gevallen meerdere 'kleine' beperkingen hebben, zijn ze wel degelijk verminderd zelfredzaam en hebben ze hulp nodig tijdens een incident of calamiteit.

Kenmerken

Vaak is de leeftijd van iemand aan lichaamskenmerken af te zien. Dit zegt echter niets over de mate van zelfredzaamheid. Kenmerken die wel iets zeggen over de mate van zelfredzaamheid zijn bijvoorbeeld:

  • Mensen signaleren gebeurtenissen in de nabije omgeving niet of laat;
  • Mensen hebben veel tijd nodig voor 'normale' dagelijkse handelingen;
  • Mensen lijden aan geheugenverlies, met name op de korte termijn.

Informatie over calamiteiten, voorbereidingen en evacuatie

Informatie aan ouderen over calamiteiten en evacuatie kan het best worden verstrekt door bekenden. Dit geeft ze in de meeste gevallen een vertrouwd gevoel en daarom zullen ze eerder meewerken. Vooral mensen met alzheimer zullen snel het gevoel hebben dat ze voor de gek worden gehouden. Dit veroorzaakt koppigheid bij ouderen met Alzheimer en ze zullen dan niet meer meewerken, met alle gevolgen van dien! Om geen paniek te veroorzaken is het belangrijk om de mensen zoveel mogelijk te behandelen als op een normale dag. Ook is het belangrijk om ze voldoende aandacht te geven. Voldoende personeel is dus een belangrijke voorwaarde!

Voorbereiding

Ouderen die verminderd zelfredzaam zijn wonen in veel gevallen in een bejaardentehuis of een aanleunwoning. Medewerkers van deze instelling moeten goed geschoold (Bedrijfshulpverlening (BHV)) worden, zodat zij weten wat ze moeten doen ten tijde van een calamiteit. Ook kunnen zij oefenen met de ouderen. Dit kan door middel van een meerdaagse BHV opleiding of bijvoorbeeld met behulp van E-learning en E-training. Kijk voor informatie over deze opleidingen eens op de volgende links:

Kijk voor voorbereidingstips eens in de publieksfolder van de brandweer: Brandveiligheid voor Ouderen.pdf

Tips en aanbevelingen

Het is belangrijk binnen instellingen voor ouderen om eens per jaar een ontruiming te oefenen met ouderen. Misschien zal het grootste gedeelte van de ouderen zich niets meer herinneren van deze oefening wanneer het erop aankomt, maar het personeel daarentegen weet precies hoe het is om daadwerkelijk met verwarde, minder mobiele ouderen te werken ten tijde van een calamiteit.

Opvang en Nazorg

Ervaringen

Ervaringen staan beschreven op de pagina Persoonlijke ervaringen