Tips en Aanbevelingen

Uit WIKIvarium
Naar navigatie springenNaar zoeken springen

Algemeen

Kenmerken:

 • Deze groep heeft problemen met het interpreteren en begrijpen van signalen.
 • Hierdoor reageren zij vaak niet adequaat op een signaal.
 • Voor deze groep is structuur, duidelijkheid en overzichtelijkheid heel belangrijk voor hun veiligheid ter voorkoming van stress en ongecontroleerde acties van hun kant.
 • Hulpmiddelen die zij veelal nodig zullen hebben zijn medicijnen.

Voorbereiding:

 • Afhankelijk van de zwaarte van de Beperking kunnen zij zich, indien zij de juiste informatie hebben, voorbereiden op een mogelijke ramp.
 • Vaak zullen zij anderen, zoals familie of de persoonlijk begeleider, nog extra om raad, informatie of hulp vragen.
 • De mogelijkheid bestaat dat mensen met een psychische beperking anders reageren op de aanwezigheid van de politie en de brandweer dan door hen wordt verwacht. Het is van belang dat ook de politie en brandweer weten wat dit bij hen oproept.

De informatie over een mogelijke Calamiteit, voorbereidingen en Evacuatie:

 • De informatie zal kort, bondig en eenvoudig moeten zijn en verduidelijkt met pictogrammen.
 • Een bericht van evacuatie zouden zij graag ontvangen via e-mail, televisie, radio, brochure of brief.

Opvang en Nazorg:

 • In de noodopvang zal eveneens gezorgd moeten worden voor structuur en duidelijkheid en het tegengaan van paniek;
 • Hulpverleners zullen deze groep rustig en vriendelijk moeten benaderen;
 • Duidelijkheid in de noodopvang kan gecreëerd worden door alle belangrijke plekken in de opvang aan te geven met borden;
 • Het is aan te bevelen in overleg met artsen en de GHOR medicijnen voor psychische beperkingen aanwezig te hebben in de noodopvang.

Tips en aanbevelingen:

 • Zorg voor een overzichtelijke organisatie en wees duidelijkheid;
 • Communiceer voortdurend en duidelijk wat er van mensen met een psychische beperking wordt verwacht en wat zij zelf moeten doen in het kader van hun eigen Veiligheid;
 • Belangrijk voor hulpverleners is dat ze weten hoe ze met mensen met een psychische beperking moeten omgaan. Hiervoor zijn opleidingen alsmede oefeningen beschikbaar;
 • Ook is het belangrijk voor mensen met een psychische beperking dat ze weten waar eventuele nazorg is te verkrijgen.

Brandweer

De Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving heeft in een lesbrief tips voor de brandweer verwerkt m.b.t. wederzijdse bewustworden en omgang tussen de brandweer en verminderde zelfredzame mensen. Deze tips kunnen de brandweer bij een uitruk beter voorbereiden op een situatie waar verminderde zelfredzame mensen zijn betrokken. Klik op de onderstaande link om het document met de tips te downloaden: Tips voor de brandweer.pdf

Persoonlijk VeiligheidsPlan

Onderstaande tips en aanbevelingen zijn in het kader van het Persoonlijk VeiligheidsPlan:

 • Vraag de hulpdiensten of uw zorgverlener of zij u bij een noodsituatie persoonlijk kunnen waarschuwen (bijv. Sms-alert);
 • Zorg dat er een noodvoorraad voedsel, drinken en medicijnen in huis is;
 • Draag altijd uw persoonlijke gegevens (NIL en MIL) en uw medicijnen paspoort bij u;
 • Bent u afhankelijk van nierdialyseapparatuur of zuurstoftoediening, weet dan wat u in geval van een noodsituatie kan doen;
 • Zorg voor uw geleide- of zorghond;
 • Kijk altijd waar de nooduitgangen zijn als u een vreemd gebouw of complex ingaat;
 • Bedenk waar en bij wie u terecht kunt bij een eventuele evacuatie;
 • Vraag deze personen ook óf u daar terecht kunt;
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (Brandweer, Politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten;
 • Als u in de gelegenheid bent, geef u dan op om mee te oefenen met Hulpverleners.

Mensen met een (licht) Verstandelijke beperking

 • Informeer bekenden over uw beperking en hoe zij u kunnen helpen in geval van nood;
 • Oefen hoe u het huis snel kan verlaten;
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (brandweer, politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten;
 • Ga, als u uw huis niet kan verlaten, voor een raam aan de straatkant staan zodat hulpverleners en buren u kunnen zien;
 • Volg de instructies van hulpverleners op;
 • Neem altijd uw mobiele telefoon mee als u het huis verlaat.

Mensen met een Zintuiglijke beperking (blind)

 • Vraag omstanders om informatie en/of hulp;
 • Neem altijd uw mobiele telefoon en geleidestok mee;
 • Loop in geval van een noodsituatie met de stroom mee en vraag iemand of u kunt “inhaken”;
 • Denk aan voedsel en drinken voor uw geleidehond;
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (brandweer, politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Mensen met een Zintuiglijke beperking (doof)

 • Zorg voor een voorraad batterijen voor uw hoortoestel;
 • Informeer bekenden over hoe zij u kunnen helpen bij noodsituaties;
 • Houd visueel ingestelde media zoals krantenberichten, e-mail, sms, lichtkranten, televisie, internet in de gaten;
 • Maak uw beperking bij een noodsituatie snel kenbaar;
 • Ga met de stroom mensen mee;
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (brandweer, politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Mensen met een Lichamelijke beperking

 • Zorg dat u op diverse plekken uw huis kunt verlaten;
 • Zorg dat u uw huis ook kunt verlaten als de stroom uitvalt;
 • Leg bekenden en buren uit hoe uw (elektrische) rolstoel werkt;
 • Zorg voor een opgeladen accu voor uw elektrische rolstoel of scootmobiel;
 • Neem altijd uw mobiele telefoon mee als u het huis verlaat;
 • Zorg dat u niet afhankelijk bent van een lift;
 • Kijk waar rolstoeltoegankelijke (nood)uitgangen zijn;
 • Let er altijd op dat u een zaal, stadion, café of andere openbare gelegenheid makkelijk kunt verlaten;
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (brandweer, politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Chronisch zieken en/of Ouderen (65+)

 • Zorg voor voldoende medicijnen
 • Ga nooit zonder uw belangrijkste medicijnen de deur uit
 • Neem altijd uw mobiele telefoon mee als u het huis verlaat
 • Draag altijd uw medicijnpaspoort bij u
 • Maak afspraken met bekenden en/of buren over het verlenen van hulp bij een noodsituatie
 • Vraag aan hulpverlenende instanties (brandweer, politie, GHOR) specifieke tips en aanbevelingen die uw zelfredzaamheid kunnen vergroten.

Kinderen (14 -)

 • Iedere ouder zal zijn of haar kind leren wat gevaarlijk is. Ook op scholen wordt in toenemende mate aandacht besteed aan noodsituaties. Het zou echter gestructureerder moeten en kunnen om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op calamiteiten. Op de amerikaanse website Think Prepare Act staan een aantal voorbeelden van lespakketten die, mits vertaald, ook in Nederland toegepast kunnen worden.

Tips en aanbevelingen Water, Geen Nood

Tijdens het project: 'Water, Geen Nood' zijn er tipt en aanbevelingen gemaakt ten aanzien van de veiligheid van verminderd zelfredzame mensen voor bestuurders en professionele hulpverleners. Klik op de volgende link om het bestand met de tips en aanbevelingen te openen: Tips en Aanbevelingen Water Geen Nood.pdf

Tips m.b.t. verminderde zelfredzaamheid voor gemeenten

De 'Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving' heeft in een lesbrief voor gemeenten tips verwerkt m.b.t. wederzijdse bewustwording en omgang tussen de gemeente en verminderde zelfredzame mensen. Deze tips kunnen gemeenten helpen bij de voorbereiding op een ramp door de verminderde zelfredzame mens mee te nemen in het rampenplan. Daarnaast staan er ook tips om er achter te komen wat er aan een rampenplan veranderd kan worden om hier rekening mee te houden. Klik op de volgende link op de tips in een .pdf bestand te downloaden: Tips voor Gemeenten.pdf